Hovawarte vom Hesperus

RZV-Hovawart-Logo
IHF-Logo
VDH-Logo
fci

 

Counter/Zähler

aktual. 24.12.2021

Deckrüden vom Hesperus

Arras vom Hesperus
Basko vom Hesperus
Branos1
Charon1

Arras vom Hesperus
29.05.2011
Würfe

Basko vom Hesperus
07.04.2013

Branos vom Hesperus
07.04.2013
Würfe

Charon vom Hesperus
01.06.2014